ArtikelenRed Pers

Red Pers: “We moeten geen kilometers maar varkens minderen, vindt deze Deense econoom”

Ondanks de aangenomen spoedwet zit Nederland nog altijd in een stikstofcrisis. Zou het net zo agrarische Denemarken haar natuur beter beschermen? Kopenhagen-correspondent Max van Geuns vroeg het milieueconoom Brian Jacobsen, die de Deense overheid adviseert over stikstofbeleid en ook onderzoek deed naar Nederland. “Een snelheidsverlaging gaat jullie natuur niet helpen.”

De spoedwet met stikstofmaatregelen is aangenomen door de Eerste Kamer; een crisis in de woningbouw is voorlopig afgewend. Kleine projecten met beperkte stikstofuitstoot kunnen zonder vergunningen hervat worden. De verlaging van de snelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur (overdag), die 1 maart ingaat, zal met aanvullende maatregelen de woningbouw in de Randstad weer overeind helpen. Bouwsector blij, Nederland blij?

Zo simpel is het niet. De stikstofimpasse gaat verder dan alleen de bouw. Hoe dat ook alweer precies zat, laat de Universiteit van Nederland goed zien in het volgende filmpje. Samenvatting: vooral de natuur zit met de gebakken peren. Op de Natura 2000-gebieden (met beschermde natuur) dalen namelijk te grote hoeveelheden stikstof neer, in de vorm van ammoniak (van mest uit de landbouw) en stikstofoxiden (van verkeer en industrie). Wat hiervoor dé oplossing is? Precies in de zoektocht naar het antwoord op die vraag is Nederland vastgelopen.

Lees dit artikel verder bij Red Pers.