Onderzoek

Innovation Origins: “Luchtvaart gebaat bij snelle overstap naar duurzame brandstoffen”

De schadekosten die fossiele brandstoffen in de luchtvaart tot 2050 veroorzaken zijn hoger dan de kosten die gemaakt moeten worden voor een snelle overstap naar duurzame brandstoffen.

Een verplichting voor het gebruik van duurzame brandstoffen in de luchtvaart, en een hoge prijs voor uitstoot van CO2 zorgen voor duidelijkheid over de vraag naar duurzame brandstoffen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek Internalising the climate costs of European aviation van het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft. In dit onderzoek is berekend hoe duur die overgang tot 2050 zou zijn, welke brandstofmix het meest waarschijnlijk is en welke CO2-prijs nodig is om deze transitie in gang te zetten.

Investeringen en opschaling van de productie kunnen door een hogere CO2-prijs snel toenemen en de prijs van deze brandstoffen zal hierdoor ook dalen. Dit is het geval voor een overgang naar biobrandstoffen (op basis van gebruikte frituurolie en bosbouwresten) tot 2032 en met e-brandstoffen (op basis van duurzame energie, waterstof en koolstof) vanaf dat jaar.

Lees dit verhaal verder op Innovation Origins.

Dit is een artikel naar aanleiding van mijn scriptieonderzoek naar de klimaatkosten van de Europese luchtvaart. Lees het hele rapport hier bij CE Delft.